Art Nouveau

Collection Description

Art Nouveau, which flourished in many countries around the turn of the twentieth century, was a decorative style emphasizing curvilinear forms inspired by nature, especially plant-life. The Wolfsonian’s collection is especially strong in the Dutch and Italian variants of this style, known respectively as Nieuwe Kunst and Stile Floreale. Among the highlights are entire period rooms designed by Theodoor Nieuwenhuis and Agostino Lauro, as well as a large collection of Dutch Nieuwe Kunst bookbindings.

Bewijs van lidmaatschap van de vereeniging Voor de Kunst | Membership card for the society For the Art
Vase
Een  apostel der XIXde. eeuw | An apostle of the 19th century
Design for wall decoration: floral motif
Tuborg, 13 Maj 1873-1908
Dish: seaweed motif
Coffeepot [Peapod motif]
Soiree: te geven door Ms. Royaards-Spoor ; voordracht van verzen van W. Kloos, H.J. Boeken, Joost van den Vondel, Bredero-en Mevrouw Noordewier-Reddingius ; voordracht van liederen van A. Diepenbrock ; met pianobegeleiding door den heer A. Tiere | Soiree: given by Ms. Royaards-Spoor ; recitation of verses by W. Kloos, H.J. Boeken, Joost van den Vondel, Bredero and Ms. Noordewier-Reddingius ; performance of music by A. Diepenbrock ; accompanied with piano by A. Tiere
Lanseloot van Denemerken | Lancelot from Denmark
Corner Shelf: female head and plant motif
School-idyllen | School girls
Marina: ing. Bianchi, Magnani e Rondoni | Marina: Bianchi, Magnani and Rondoni, engineers
Fish fork: stylized floral motif
Studiën | Studies
Armchair, model no. 864