Dat liedekin van here Halewine | The songs of Lord Halewine

 
Dat  liedekin van here Halewine | The songs of Lord Halewine
CLICK ON IMAGE TO ENLARGE
  • Title :     Dat liedekin van here Halewine | The songs of Lord Halewine
  • Artist:     Janssen, Henricus Henricus , 1867-1921 | De Erven F. Bohn (publisher)
  • Accession:     XA1993.1269
  • Collection:     Library
  • Category:     Posters and Printed Ephemera
  • Collection Theme:     Art Nouveau
  • Subject:     Book design | Book design , Netherlands , 20th century | Book ornamentation | Book ornamentation , Netherlands , 20th century | Decoration and ornament , Art nouveau | Decoration and ornament , Netherlands , Art nouveau | Art nouveau , Specimens | Art nouveau , Netherlands , Specimens | Literature, Dutch | Fiction, Dutch
  • URL:     http://libimages.wolfsonian.org/XA1993.1269.jpg
  • Tags:     ~Art Nouveau~Book Design and Illustration~Posters and Printed Ephemera
Description:
Henricvs. | "Van dit werk zijn gedrukt "dertig" exempl: op Japansch No. 1 - No. 30, en "twee honderd vijftig" exempl: op Hollandsch No. 31- No. 280 : No. 1." -- preliminaries. | Dutch.