Messchaert Rontgen: Programma | Messchaert Rontgen: Program

 
Messchaert Rontgen: Programma | Messchaert Rontgen: Program
CLICK ON IMAGE TO ENLARGE
  • Title :     Messchaert Rontgen: Programma | Messchaert Rontgen: Program
  • Artist:     De Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning | Neuhuys, Theo, (Theodorus Johannes Josephus) , 1878-1921 (cover designer.) | Messchaert, Johan Martinus , 1877-1902 | Rontgen, Julius. | De Algemeene Muziekhandel. (publisher)
  • Accession:     XA1993.3357
  • Collection:     Library
  • URL:     http://libimages.wolfsonian.org/XA1993.3357.jpg
Description:
Dutch ; German.