Staatsbemoeiing ten behoeve der zoetwatervisscherij: academisch proefschrift ter verkrijging van den gaard van doctor in de rechtwetenschap aan de universiteit van Amsterdam, op gezag van den rector magnificus C. Bellaar Spruyt, hoogleerlaar in de facult

 
Staatsbemoeiing ten behoeve der zoetwatervisscherij: academisch proefschrift ter verkrijging van den gaard van doctor in de rechtwetenschap aan de universiteit van Amsterdam, op gezag van den rector magnificus C. Bellaar Spruyt, hoogleerlaar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op Maandag 27 Maart 1899 des namiddags ten 4 ure in de aula der universiteit | State interference on behalf of the fresh water fish business: academic dissertation to obtain the title of doctor in jurisprudence at the University of Amsterdam, on authority of the rector magnificus C. Bellaar Spruyt, professor in the department of literature and philosophy in the public defense on Monday 27 march 1899, in the afternoon at 4 o'clock in the auditorium of the university
CLICK ON IMAGE TO ENLARGE
  • Title :     Staatsbemoeiing ten behoeve der zoetwatervisscherij: academisch proefschrift ter verkrijging van den gaard van doctor in de rechtwetenschap aan de universiteit van Amsterdam, op gezag van den rector magnificus C. Bellaar Spruyt, hoogleerlaar in de facult
  • Artist:     Gracht, Willem Antoon Jozef Maria van Waterschoot van der , 1873-1943 | Dijsselhof, G.W. (Gerrit Willem) , 1866-1924 (cover designer.) | Boek- en Kunstdrukkerij voorheen Roeloffzen, Hübner & Van Santen (publisher)
  • Accession:     XA1993.1183
  • Collection:     Library
  • Subject:     Book design | Book design , Netherlands , 19th century | Book ornamentation | Book ornamentation , Netherlands , 19th century | Literature, Dutch | Fishes , Pictorial works | Dissertation, Academic | Thesis and dissertation | Fisheries | Fisheries , Netherlands
  • URL:     http://libimages.wolfsonian.org/XA1993.1183.jpg
Description:
door Will. A.J.M. van Waterschoot van der Gracht ; geboren te Amsterdam. | Dutch.