1921: Abd-El-Krim, derrotant als militars espanyols, tira per terra tots els megocis tèrbols que al protectorat africà hi tenien muntats els explotadors dels obrers espanyols i els traficants de la sang dels seus soldats | 1921: Abd-El-Krim defeats the