Nicolaas Beets Verscheidenheden: de paradijsgescheidenis en de Nederlandsche dichters : Vondel's Reizangen : Vondel en Rembrandt | Nicolaas Beets' perspectives: the history of paradise and the Dutch poets : Vondel's journey's : Vondel and Rembrandt