Raig de llum: la fe garantida : conceptes extractats del llibre "Clarito" per afiançar l'enseyança del catecisme : diàlegs ente dos germans catequistes | Rays of light : faith secured : concepts extracted from the book, "Clarito" to affirm and teach t