Aan Meester David Simons, die van 1884 tot 1897 als advocaat en procureur de rechtspraktijk te Amsterdam | To Professor David Simons, who from 1884 to 1897 was advocate and attorney of the justice bureau of Amsterdam