Langs lijnen van geleidelijkheid | Along the lines of gradualness