De ondergeteekende wenscht te ontvangen : ex. Uilengeluk. Een sprookje. Met 20 illustraties door Th. v. Hoytema, gedrukt in 4 kleuren | The undersigned wishes to receive : ex. Owl happiness. A fairytale. With twenty illustrations by Th. v. Hoytema, print