Internationale Tentoonstelling, Juli-Augustus 1892: bij gelegenheid van het Vifj-en-Zeventigjarig bestan der vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1817-1892 | International Exhibition, July- August 1892: on the occasion of the seve