Galavoorstelling in den Stadsschouwburg: aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin en aan Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, door de Feestcommissie | Gala reception in the municipal theater: presented to Her Maje