Jiří z Poděbrad = Georg von Poděbrad | George of Poděbrad