Franco compta amb moltes divisions. Es que són divisions internes