Nederlandse boekkunst in de jaren 1890-1910: catalogus van exemplaren aanwezig in het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen | Dutch book design from the years 1890-1910: a catalogue of the available books at the Dutch institute o