De strijd tusschen Boer en Brit | The struggle between Boer and Brit