Den gulden winckel: maandschrift voor de boekenvrienden in Groot Nederland | The guilder store: periodical for the book friends in Great Holland