Aan F. Domela Nieuwenhuis: eerlijk strijder voor de rechten der arbeiders, krachtig figuur in den strijd tegen onrecht, pionier van een betere samenleving, kampvechter voor waarheid en zelfstandigheid, - die nimmer zich zelf ten koste van anderen bevoord