Maandschrift voor Vercieringskunst: Mei, Juni, 1896 | Monthly periodical for the decorative arts: May, June, 1896