Treball: organ central del Partit Socialista Unificat de Catalunya (Internacional Comunista)