Úřad poštovní a telegrafní = Post- und Telegrafen-Amt | Post and telegraph office