Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden | Catalogue of books in North Holland that appeared from the earliest times to the present