Konstindustriutställningen 1909: till vägledning å Handtverksföreningens Kollektiv Utställning | Exhibition of decorative arts 1909: a guide to the Handicraft Association's collective exhibition