Catalogus der Vierjaarlijksche tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken: in het gebouw der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam in 1902 | Catalogue for the four-yearly exhibition of paintings and other art