Een wraak of de nieuwe beurs van Amsterdam: drama in vijf bedrijven | Revenge or the new exchange of Amsterdam: a drama in five acts