Een doktersfamilie in het hooge Noorden: een verhaal voor moeders en kinderen | A doctors family in the high north: a story for mothers and children