Onze Kunst: voortzetting van de vlaamscheschool | Our Art: continuation of the flemish school