Uitvoering van het Groen-Theater op Vrijdag 14 October 1898: in de Stads-Gehoorzaal (foyer) des avonds ten acht ure | Carried out by the Groen-Theater on Friday 14 October 1898: in the City Auditorium (foyer) at eight in the evening