Briefwisseling van Fradique Mendes: herinneringen en aantekeningen | Correspondence of Fradique Mendes: memories and notes