De ploeg: geïllustreerd maandblad van de Wereld-Bibliotheek | The party: illustrated monthly from the World Library