Derde Jaarverslag (MCMII- MCMIV) van den Katholieken kunstkring: De Violier, onder de bescherming van den H. Benedictus | Third annual report (MCMII-MCMIV) of the Catholic art circle: the Gillyflower, under the protection of H. Benedictus