[Prospectus: Tydschrift voor Vercieringskunst] | [Prospectus: Periodical for Decorative Art