Deze kaart geeft toegang tot den feest avond van de afdeeling "Amsterdam" van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding | This card grants admission for the feast evening of the division "Amsterdam" of the Society for the Improvement of Women's