Officiëel gedenkboek van de feestelijke ontvangst en de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria binnen Amsterdam in 1898 | Official memorial book of the festive reception and the inaugration of Her Majesty Queen Wilhelmin