M.S. "Pilsudski", August 19, 1939: spis potraw Koszernych : Obiad = Special Kosher menu : dinner