Glas-Fabriek Leerdam: alle soorten glaswerk : voorheen Jeekel Mijnssen & Co., Leerdam, Holland : verpakkings glas voor alle doeleinden | Glass factory Leerdam: all types of glass work : formerly the Jeekel Mijnssen & Co., Leerdam, Holland : glass packing