[Proofs for Vereeniging Wie Denkt Overwint: Openbare Voordracht] | [Proofs for the Society Wie Denkt Overwint: Public lecture