Jaarbeker 1920: de oudste worde als de jongste : de aanvoerder worde als de dienaar : Ontw. : De Bazel | Chalice of the year 1920: the oldest becomes like the youngest : the commander becomes like the servant : design : De Bazel