Ambulancies per al front: Collaboreu en aquesta obra del S.R.I | Ambulances for the front: Contribute to this work of the S.R.I