El fred es un aliat ... del feixisme: dones, treballeu! | The cold is an ally ... of fascism: women, work!