Vondel's Adam in ballingschap: vertoond door de N.V. Het Tooneel | Vondel's Adam in exile: presented by the N.V. Het Toneel