Het tydschrift Vragen van den dag: met populair wetenshappelyk byblad | The periodical Questions of the day: with popular scientific supplement