Uitnoodiging tot de tentoonstelling van teekeningen door Th. van Hoytema in de kunstzaal van B.L. Voskuil Jr: Spui 15.17.19 Amsterdam. Dagelijks van 9-5 uur | Invitation to the exhibition of drawings by Th. van Hoytema in the art room of B.L. Voskuil Jr: