Pavilon pro výrobu papíru = Pavillon der Papier-Industrie | Paper industry pavilion