Gefle 1901: officiel handbok öfver utställningarne jämte beskrifning öfver Gefle stad med omnejd samt resor till och från utställningarne | Gefle 1901: official handbook of the Exhibition, plus a description of the town of Gefle and its neighborhoo