Iskusstvo v bytu: 36 tablits : Igrushka, Odezhda. Izba chital'nia, klub, teatr | Art in everyday life: 36 plates : toys, clothes. Reading hut, club, theater