Gedrukt in Nederland: vijf eeuwen letter, beeld & band : tentoonstelling georganiseerd door de werkgevers en werknemersorganisaties in het grafische bedrijf, in samenwerking met het Rijksmuseum | Printed in the Netherlands: five centuries of type, image,