Gedenkboek der Hollandsche Schilderkunst uit het tydperk van 1860 tot 1890 | Memorial book of Dutch Art from the time period 1860-1890