N.V. Nederlandsche Aanneming Maatschappij v/h Fa. H.F. Boersma, hoofdkaantoor 's-Gravenhage