Bewijs van lidmaatschap van de vereeniging Voor de Kunst | Membership card for the society For the Art